Thùng rác inox

Xe đẩy rác 500L inox

Xe đẩy rác 500L inox

Giá: Liên hệ

Xe đẩy rác 400L inox

Xe đẩy rác 400L inox

Giá: Liên hệ

Xe đẩy rác 500L tôn

Xe đẩy rác 500L tôn

Giá: Liên hệ

Xe đẩy rác 400L tôn

Xe đẩy rác 400L tôn

Giá: Liên hệ

Thùng rác công cộng A58-O

Thùng rác công cộng A58-O

(L) 1280 x (W) 480 x (H) 900mm

Giá: 3.990.000 đ

Thùng rác công cộng A78-O

Thùng rác công cộng A78-O

(L) 900 x (W) 480 x (H) 890mm

Giá: 2.900.000 đ

Thùng rác inox tròn nắp lật A35-O

Thùng rác inox tròn nắp lật A35-O

(D): 250 mm X (H): 610 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox vuông nắp lật A34-F

Thùng rác inox vuông nắp lật A34-F

240 mm X 240 mm X 610 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox tròn nắp lật A35-F

Thùng rác inox tròn nắp lật A35-F

300 mm X 610 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox trắng đá hoa cương A15

Thùng rác inox trắng đá hoa cương A15

 300 mm X 300 mm X 650 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox vuông có gạt tàn thuốc lá A34-B

Thùng rác inox vuông có gạt tàn thuốc lá A34-B

240 mm X 240 mm X 620 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox đá hoa cương A16

Thùng rác inox đá hoa cương A16

300 mm X 300 mm X 650 mm

Giá: Liên hệ