Thùng nhựa rỗng

SÓNG HỞ  - SÓNG HỞ 8 BÁNH XE

SÓNG HỞ - SÓNG HỞ 8 BÁNH XE

850 x 630 x H 525mm

Giá: Liên hệ

SÓNG QUAI SẮT

SÓNG QUAI SẮT

715 x 465 x 330mm  

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG(SÓNG HỞ 5 BÁNH XE)

THÙNG NHỰA RỖNG(SÓNG HỞ 5 BÁNH XE)

 775 x 495 x 455mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T9)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T9)

610 x 420 x 390mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T1)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T1)

610 x 420 x 310mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 2T5)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 2T5)

610 x 420 x 250mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T9)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T9)

610 x 420 x 190mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T5)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T5)

610 x 420 x 150mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T0)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T0)

610 x 420 x 100mm

Giá: Liên hệ

Zalo
Zalo